CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid

Met deze pagina van brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

 

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5.

 

Rowij Bouwchemie BV zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

 

A | INZICHT

Rowij Bouwchemie BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2020 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

 

B | REDUCTIE

Rowij Bouwchemie BV heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

 

C | COMMUNICATIE

Rowij Bouwchemie BV communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

 

D | PARTICIPATIE

Rowij Bouwchemie BV neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (https://nlco2neutraal.nl).

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Rowij_Bouwchemie_BV).

CO2-reductiedoelstellingen

Rowij Bouwchemie heeft zich als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

 

CO2 beleid project toets
8 CO 2 Beleid

Onderstaand de CO2 footprint van 2021