CO²-Prestatieladder en Duurzaamheid

Met deze pagina van brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO²-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO²-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO²-uitstoot. Door het maken van een CO²-footprint zijn onze belangrijkste CO²-emissiebronnen in kaart gebracht. Het niveau waarop wij omgaan met CO²-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO²-Prestatieladder stelt voor niveau 5. Rowij zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO² footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Rowij heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO²-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO²-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO²-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2020 is de CO²-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Rowij heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO²-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Rowij communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Rowij neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO² in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief (https://nlco2neutraal.nl).

Wilt u meer informatie over de CO²-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Rowij_Bouwchemie_BV).

CO²-bewust certificaat niveau 5
CO Beleid 2024
CO² beleid 2023

Contact:

Rowij Bouwchemie B.V.

De Kreek 5, 4906BB Oosterhout

0162-430909

E-mail ons op info@rowij.nl