Aanpak Ring Zuid Groningen

Uitvoering: 2020

Werkzaamheden:

  • Vervangen voegconstructie 288 m

De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht. In de toekomst wordt het alleen maar drukker. Het plan is dan ook gemaakt voor de lange termijn. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken

Herstel Rijdek Plaza Arena Amsterdam Zuidoost

Uitvoering: 2020

Werkzaamheden:

  • Beton reinigen 1.042 m²
  • Verwijderen en aanbrengen voegconstructie rijweg, voetpad & hellingbaan 482 m

Renovatie Maastunnel

De renovatie van de Maastunnel heeft in totaal twee jaar geduurd en is in 2019 afgerond. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Tijdens de renovatie is er daarom altijd één tunnelbuis beschikbaar gebleven voor het verkeer van zuid naar noord. Op die manier bleef het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed.

Wandel- en fietsbrug de Groene verbinding Rotterdam

Uitvoering: 2014

Werkzaamheden:

  • Vervangen voegen 250 m
  • Vervangen slijtlaag 520 m²
  • Leveren en aanbrengen coating 80 m²

Renovatie Stuwensemble Nederrijn

Uitvoering 2019

Werkzaamheden:

  • Reinigen en conserveren ondersteuningsbogen  12.325 m²
  • Reinigen en conserveren overige objecten als sluishuisjes, liftgebouwen en landhoofden  1.500 m²
  • Leveren en aanbrengen van een anti-graffiti coating 2.300 m²
  • Bereikbaarheidsvoorziening voor ondersteuningsbogen en overige objecten voorzien van waterdichte vloeren en opvangbakken zodat er geen emissie is naar de bodem

In de Nederrijn liggen 3 stuwcomplexen. De complexen zorgen voor voldoende water op de Nederrijn,, de Lek en de Ijssel, daarnaast zorgen ze voor een vlotte en veilige scheepsvaart en verzorgen ze ook Noord Nederland van drinkwater.  Het complex in Driel wordt ook wel ' de kraan van Nederland ' genoemd. Het stuwcomplex stamt uit de jaren 60 en was toe aan een grote opknapbeurt. De kraan van Nederland kan er weer tientallen jaren tegenaan.